45
11
Mot so vi du de tim hieu ham array trong PHP
Array ( [0] => Mot [1] => so [2] => vi [3] => du [4] => de [5] => tim [6] => hieu [7] => ham [8] => string [9] => trong [10] => PHP ) m string trong PHP
Mot so vi du de tim hieu ham string trong PHP Basic
7d152dba8be9c63c2e34fdfa1d6051b5
7d152dba8be9c63c2e34fdfa1d6051b5
<html> </html>

&lt;html&gt; &lt;/html&gt;<br >
w3schools.com
Đây là đoạn mã cần loại bỏ

các thẻ html

Đây là đoạn mã cần loại bỏ các thẻ html
array(3) { ["a"]=> string(4) "name" ["b"]=> string(5) "email" ["c"]=> string(7) "website" } string(78) ""\r\n{\r\n\t\"a\":\"name\",\r\n\t\"b\":\"email\",\r\n\t\"c\":\"website\"\r\n}"" {"a":"name","b":"email","c":"website"}8
Array
(
  [28] => 1
  [Hello] => 2
  [5] => 2
  [world] => 1
  [2018] => 1
  [PHP] => 1
)
Array
(
  [0] => 28
  [1] => Hello
  [2] => 5
  [3] => world
  [4] => 2018
  [5] => PHP
  [6] => Hello
)
Array
(
  [0] => Hello
  [1] => 5
  [2] => world
  [3] => 2018
  [4] => PHP
  [5] => Hello
)
Array
(
  [0] => Hello
  [1] => 5
  [3] => 2018
  [4] => PHP
)
Array
(
  [0] => Hello
  [1] => 5
  [3] => 2018
  [4] => PHP
)
11Hello 5 2018 PHP
Array
(
  [0] => 2018
  [1] => PHP
  [2] => Hello
  [3] => 5
)
4
Array
(
  [0] => 5
  [1] => Hello
  [2] => PHP
  [3] => 2018
  [4] => world
  [5] => 5
  [6] => Hello
  [7] => 28
)
Array
(
  [0] => 28
  [1] => Hello
  [2] => 5
  [3] => world
  [4] => 2018
  [5] => PHP
  [6] => Hello
  [7] => 5
  [8] => html
  [9] => css
  [10] => js
)
10
Sắp xếp tăng dần
Array
(
  [0] => -9
  [1] => -4
  [2] => 0
  [3] => 1
  [4] => 2
  [5] => 4
  [6] => 7
  [7] => 9
)
Sắp xếp giảm dần
Array
(
  [0] => 9
  [1] => 7
  [2] => 4
  [3] => 2
  [4] => 1
  [5] => 0
  [6] => -4
  [7] => -9
)
Các phần tử lớn hơn 5
9
7
số chẵn
4
2
0
-4
số lẻ
9
7
1
-9
Tổng số phần tử âm, tổng phần tử âm
-9
1
-4
9
7
4
2
1
30/10/2020 - 11:26:59
Bây giờ là 11 giờ
2020-10-30 11:26:59
26/12/2018